sitebackground

Activitati si Proiecte

Asociația  acordă un real suport material proiectelor implementate în cadrul instituției la inițiativa părinților, copiilor și cadrelor didactice. Toate proiectele asociaţiei sunt implementate printr-un parteneriat fructuos cu administraţia liceului, Senatul elevilor şi părinţii - membrii ai asociaţiei.  Printre cele mai remarcabile realizări ale anului 2014 amintim:

1.Proiectul ,,Educaţia ecologică a tinerei generaţii – probleme şi soluţii pe viitor”, iniţiat şi promovat de către asociaţie cu susţinerea financiară a Fondului Ecologic Naţional. Termen desfăşurare: 05 noiembrie 2014 – 05 noiembrie 2015.

2. Organizarea unui Concurs de film video  (5 min) consacrat aniversării IP Liceului  Teoretic ,,SPIRU HARET”, sub genericul ,,Spirit şi tradiţie la Spiru Haret” (01 decembrie - 15 ianuarie 2015).

3. Susţinerea activităţilor iniţiate de către Senatul elevilor WORK and STADY, prin organizarea  orientării profesionale a elevilor  în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (18 decembrie 2014); Oficiul Centrului de medicină Legală USM ,,Nicolae Testemiţeanu” (19 decembrie 2014) şi Centrul Universitar de Simulare în Medicină (în proiect).

4. Promovarea proiectului ,,Ghidare în carieră”, iniţiat pentru elevii claselor  gimnaziale şi liceale: training-uri promovate de către specialişti din domenii ce promovează orientarea şi motivarea în carieră.

5.  Finanţarea activităţilor organizate de către elevi: MISS ,,Spiru Haret Junior”, cl. X-a ,,B” (14 noiembrie 2014);  Evenimentul ,,Împreună Depășim Baierile Sociale’’(17 decembrie 2014), cl. XI-a ,,C”; ,,Ziua Marii Uniri’’ (1 decembrie 2014), cl. IX-a ,,A”; Noua ediţie a Academiei Succesului (Senatul Elevilor).

6.Organizarea competiţiilor sportive  ,,Starturi vesele” pentru elevii claselor gimnaziale în colaborare cu profesorii de sport (cl. A V-a; cl. VII-a).

7. Organizarea de diverse excursii în cadrul activităţilor de dirigenţie.

8. Finanţarea pregătirii şi a prezentării la diferite concursuri ale Ansamblului folcloric al Liceului ,, Spiru Haret”, condus de către Valentina Osoianu ( mai 2014- mai 2015): Festivalul Municipal pentru Tineret; Festivalul Municipal ,,Să trăiţi, să-n floriţi!”; etc.

9.Finanţarea festivalului pentru elevi ‘’De ce plâng chitarele’’, ediţia a IV-a.

10.Susținerea renovării și dotării substanţiale a fondului bibliotecii cu literatura recomandată elevilor; abonarea la ediţii periodice, etc.

     A. O „Spiru Haret” susține toate ideile inovative ale elevilor, părinților și profesorilor în scopul creării condițiilor instructiv-educative ale elevilor. Asociația își propune noi realizări care vor fi posibile doar prin implicarea activă a  tuturor membrilor asociației.